شروع تست DISC
موبایل
کد تست
خرید کد تست DISC
نوع کد:

موبایل
تعداد
پرداخت
دیسک چیست؟
دیسک متدی است از رفتارشناسی که بوسیله آن میتوان به استعداد درونی خود پی برد و دیگران را ظرف سه ثانیه از روی رفتار، نوع صحبت و ظاهر شناخت. لازم به ذکر است شناخت رفتار با قضاوت شخصیت بسیار متفاوت است و در دیسک شما آموزش خواهید دید چطور بر خودتان مسلط باشید تا محیط را به تسلط خود دراورید.
مزایای دیسک در رهبری و مدیریت سازمان
در مدیریت و رهبری اولین شاخصه موفقیت شناخت ابعاد رفتاری است. شما با فراگیری علم دیسک میتوانید جهت استخدام منابع انسانی چیدمان پرسنل در جای مناسب در سازمان اقدام کنید. مهمترین بخش فراگیری دیسک برای مدیران، مدیریت و رهبری چالش های مربوط به منابع انسانی است. مدیران و رهبران سازمان ها با فراگیری دیسک بهترین عملکرد را در لحظه بحرانی از خود نشان خواهند داد و فرا خواهند گرفت که چگونه با هر فرد باید برخورد کنند.
فایده دیسک در ارتباط با مشتری و CRM
وقتی مدیریت سازمان با پرسنل و همکاران خود به درستی رفتار کند، آنها نیز با همان ادبیات و رفتار با زیر دستان خود و مشتریان مجموعه رفتار خواهند کرد. CRM یعنی مدیریت ارتباط با مشتری، پس پرسنل نیز باید بدانند با هر فرد باید بگونه ای رفتار کنند که مدل رفتاری خودش است. امروزه باید با افراد به گونه ای رفتار کرد که خودشان می خواهند و نه آنگونه که ما می خواهیم.
فایده دیسک در زندگی شخصی
به کمک دیسک می توان متوجه شد که افراد در موقعیت های متفاوت چگونه رفتار می کنند و چگونه می توان با درک احساسات طرف مقابل و کنترل آن تعاملی موثرتر و موفقیت آمیز داشته باشند. از جمله این کاربرد ها می توان به استعداد یابی فرزندان، کمک به خلق موقعیت رشد و تعالی هریک از اعضای خانواده و مدیریت تنش های بین خانوادگی اشاره کرد.
فایده دیسک در ارتقا شخصی
وقتی افراد در دیسک به نقاط قوت و ضعف خود پی می برند، با حفظ نقاط قوت سعی بر برطرف کردن نقاط ضعف خواهند داشت. هریک از افراد که در دوره دیسک شرکت می کنند، بعد از مدت کوتاهی رشد شخصیتی و کاریزمای بسیار بالایی پیدا می کنند و بزرگترین موهبت الاهی برای انسان شناخت هرچه بیشتر خود است بنابراین شما می توانید کیفیت کار خود را بوسیله دیسک در محیط کاریتان افزایش دهید.
چرا دیسک در ظریف پلاس؟ (مزایای تست دیسک در ظریف پلاس)
اکثر آزمون های دیسک از منابع اروپایی گرفته شده اند اما تست ظریف پلاس منبع امریکایی دارد که از نظر روانشناختی تشابه بیشتری با فرهنگ و خوی مردم ایران دارند. آزمون حاضر توسط تیم جامعه شناسی و روانشناسی ظریف پلاس زیر نظر آقای دکتر ظریفی، تنها مدرس رسمی دیسک در شرق کشور برگردان فرهنگی و بومی سازی شده است. صحت نتایج این تست قبل از نشر آزمون به مدت شش ماه در اقوام مختلف ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.
تو مگو مارا بدان شه بار نیست
با کریمان کارها دشوار نیست
ریتم خوش موفقیت، ظریف پلاس